IK STEUN PRISCILLE FINANCIEEL
IK VERGEZEL PRISCILLE NAAR HET CNPK

Elke donderdag bereidt Priscille, samen met haar collega Marie-Louise, de eucharistieviering voor. Op woensdag nodigen ze patiënten, gardes-malades en medewerkers uit om samen de liederen van de komende viering in te oefenen. Een priester van een naburige parochie gaat voor in de dienst, die deels in het Kirundi, deels in het Frans verloopt. Kirundi is de volkstaal in Burundi.

Na de viering worden we uitgenodigd om plaats te nemen in het bureau van de Pastorale Dienst. Beide dames delen het lokaal, maar hebben ook elders op het domein een ruimte waar ze in alle rust een individueel gesprek kunnen voeren met de mensen. Ze vinden hun inspiratie bij Jezus en in het christendom, maar ze zijn er voor iedereen op het CNPK. In Burundi is 58,6% van de bevolking Rooms-Katholiek, 35,3% is Protestant en 3,4% is moslim. Ze ontmoeten elke patiënt die opgenomen wordt. Dat is best intens voor twee personen. Op het ogenblik dat wij het CNPK bezochten waren er 115 mensen gehospitaliseerd. In totaal beschikt het CNPK over 178 bedden.

Van elke patiënt waarmee ze in gesprek gaan houden ze een fiche bij die deel uitmaakt van het multidisciplinaire dossier. Eén keer per week gaan ze op ronde met het multidisciplinaire team, waarvan ze volwaardig lid zijn. Patiënten op één of meerdere afdelingen worden bezocht en besproken. Hoe zij omgaan met vertrouwelijkheid van informatie die patiënten hen toevertrouwen? Ze laten zich leiden door wat de bisschop hen gezegd heeft: ‘Het gaat om mensen die ziek zijn. Wat jij te horen krijgt kan de artsen helpen. Het is dus in het belang van de patiënt dat je informatie deelt. Het medisch dossier maakt al deel uit van geheimhouding, dus is er geen schending van vertrouwen.’ Aspecten die behoren tot de persoonlijke geloofsbeleving of spiritualiteit van een patiënt worden niet gedeeld.